Vakuutussuhde

Vakuutussuhde on työsuhteen ehto työntekijälle ja se alkaa heti työsuhteen alkaessa, mikäli työsuhde on kestoltaan yli 4 kk:n mittainen, työsuhde voi olla siis vakituinen tai määräaikainen.

Sairauskassasta lähetetään uudelle työntekijälle infopaketti ja lisäetuuskorti, kun tieto työsuhteesta on saatu työnantajalta.

Osakkaan palveluksesta suoraan eläkkeelle siirtyneellä vakuutetulla, joka on ollut sairauskassan maksavana vakuutettuna vähintään 20 vuotta, on edelleen oikeus pysyä kassan vakuutettuna kassan lisäetuuksien osalta. Osakkaan irtisanomisen jälkeen myös 20 vuotta sairauskassan maksavana vakuutettuna on oikeus jäädä muu vakuutetuksi. Näistä tulee tehdä hakemus sairauskassaan.