Korvaukset

Yleistä korvauksista

Sairauskassa korvaa tarpeellisesta sairaanhoidosta aiheutuneita kustannuksia. 

Oikeus kassan sääntöjen 12 §:n mukaisiin korvauksiin alkaa jäsenyyden alkaessa ja päättyy jäsenyyden päättyessä. Korvausta maksetaan ainoastaan jäsenyysaika­na syntyneistä kustannuksista.

Nokian Kumiväen Sairauskassan korvaus sairaanhoitokustannuksista lasketaan kokonaiskus­tannuksesta. 

Esim . Lääkärinpalkkio 100 euroa, josta korvaus 80 % vähennettynä Kela-korvaus eli 80 euroa -13,50 euroa = 66,50 euroa. Vakuutettu maksaa bruttosummasta 20 % sekä yksityisen palveluntuottajan mahdolliset perimät muut maksut, joita sairauskassa ei korvaa.

Fysioterapiapalkkio 64 euroa, josta korvaus 70 % vähennettynä Kela-korvaus eli 44,80 euroa- 6 euroa = 38,80 euroa. Vakuutettu maksaa bruttosummasta 30 % sekä yksityisen palveluntuottajan mahdolliset perimät muut maksut, joita sairauskassa ei korvaa. Tämä laskukaava pätee vuoden 2022 annetuissa hoidoissa.

Hammashoitoon on kulunut vuonna 2021 350 euroa, joten käyttöön vuodelle 2022 on jäänyt 250 euroa. 1.1. voi laskea sääntöjen mukaisen hammasrahan maksimisumman, vuonna 2022 600 euroa, josta vähennetään edellisen vuoden käyttö. Siitä saadaan käytössä oleva hammasraha.


Nokian Kumiväen Sairauskassalla on valtakunnalliset sopimukset Pihlajalinnan, Terveystalon ja Mehiläisen kanssa lääkärinpalkkioista sekä tutkimuksista ja hoidoista. Synlabin ja Finlan kanssa tutkimuksista ja hoidoista.


SAIRAUSKASSAN ETUUDET VUONNA 2023 (lyhennelmä säännöistä)


Laskut tulee maksaa ensin itse ja kirjoittaa laskuun MAKSETTU


Lääkärinpalkkiot

- 80% vähennettynä Kela-korvaus
Silmälasit, piilolinssit, näkövahvuudella olevat aurinkolasit sekä laser- ja linssileikkaus

- vähintään yhden vuoden yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle lääkärin tai optikon määräämien optisesti hiottu näkökykyä korjaavat silmälasien, piilolinssien ja aurinkolasien korvaus yhden vuoden jälkeen enintään 330 euroa, kahden vuoden jälkeen enintään 440 euroa, kolmen vuoden jälkeen enintään 550 euroa ja neljän vuoden jälkeen enintään 660 euroa.

Korvaussumma määräytyy edellisten silmälasien, piilolinssien tai aurinkolasien ostopäivän mukaisesti ja nousee seuraavaan tasoon seuraavan vuoden kyseisenä päivänä.

Korvausta voidaan suorittaa uudelleen, jos uudet silmälasit on hankittu sen jälkeen, kun edellisten silmälasien korvaamisesta on kulunut vähintään kolme vuotta.

- 1000,00 euroa kolmen vuoden kuluttua silmälaseista ja leikkauspäivästä kymmenen vuoden kuluttua uudet silmälasit tai leikkaus

 - oltava vuosi sairauskassan jäsenyyttä ennen ostoa


Fysioterapia

- 70% vähennettynä Kela-korvaus

- enintään 15 hoitokertaa kalenterivuodessa

- oltava lääkärin lähete

- oltava vuosi sairauskassan jäsenyyttä ennen käyntejä


Hieronta, naprapath-, kiropraktikko- ja osteopaattihoito

- 50%

- yhteensä enintään 15 hoitokertaa kalenterivuodessa

- oltava lääkärin lähete ao. hoitoon

- hoidon antajan oltava Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisterissä

- oltava vuosi sairauskassan jäsenyyttä ennen käyntejä


Lääkkeet

- 63% sairauskassa ja Kela yhteensä sairausvakuutuksen peruskorvattavista lääkkeistä

- 73% sairauskassa ja Kela yhteensä sairausvakuutuksen alemman erityiskorvauksen lääkkeistä

- sairauskassa korvaa ainoastaan Kela-korvattavista lääkkeistä

- Kela / sairauskassa ei korvaa alkuomavastuuta 50,00 euroa


Sairaalan ja kotisairaalan hoitopäivämaksu, päiväkirurgia

- enintään 60 sairaalan hoitopäivää kalenterivuodessa alimman maksuluokan mukaan

- enintään 60 kotisairaalan hoitopäivää kalenterivuodessa alimman maksuluokan mukaan

- päiväkirurgia ei kuluta sairaalapäiviä 1.1.2022 alkaen

Erikoislääkärin poliklinikkamaksu, sairaalassa annettu sarjahoito, ostopalvelu, palveluseteli

-  kokonaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen mukaan

- kuntien ostopalvelut ja palvelusetelit korvataan poliklinikka- ja päiväkirurgiamaksujen mukaan


Laboratorio- ja röntgentutkimukset 

(nämä tulee laskutuksella suoraan Sairauskassaan laskutussopimuspaikoista, jos näyttää lisäetuuskorttia)

- Kela-korvattavat korvataan kokonaan

- oltava lääkärin lähete (magneettitutkimukseen erikoislääkärin lähete)Hammashoito

- 600,00 euroa kahden perättäisen kalenterivuoden aikana

- oltava vuosi sairauskassan jäsenyyttä ennen ensimäistä käyntiä

- röntgenkuvat ja hampaanpoistot korvataan kokonaan heti jäsenyyden alettua, nämä ei kuluta hammasrahaa


Psykoterapia

- Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa korvataan omavastuuosuudesta lääkärinpalkkion mukaan 80 % omavastuuosuudesta


Terveyskeskuksen vuosimaksu


- terveyskeskuksen lääkärin vastaanoton kertamaksu enintään 3 kertaa vuodessa tai terveyskeskuksen vuosimaksu korvataan enintään 1 kertaa kalenterivuodessa

Hautausavustus

-  505,00 euroa

- jos jäsenyys on kestänyt vähintään kymmenen vuotta

- hakuaika vuoden kuluessa siitä, kun oikeus suoritukseen on syntynytHuom.

Korvausten hakuaika on kuusi kuukautta maksupäivästä!

Esitä sairauskassan lisäetuuskortti: laskutussopimuspaikat (lasku suoraan sairauskassaan), mahdolliset alennukset ja toimistomaksujen poistamiset. Varmista sairauskassasta erikoistapausten korvattavuus ja tarvittaessa tarkemmat ohjeet!
Ei korvattavia kustannuksia

yksityisten lääkäriasemien ja sairaaloiden perimät toimisto-, laskutus-, e-resepti-, kantapalvelu- ja laitosmaksut

  • lääkärintodistukset ja -lausunnot, joilla haetaan muuta kuin sairausvakuutuslain mukaista etuutta
  • ajokorttitodistukset

MRI- ja röntgentutkimusten CD-tallenteet/kuvatulosteet

  • rokotteet
  • lääkkeet, jotka eivät ole sairausvakuutuslain mukaan korvattavia
  • mittarit ja laitteet (verenpaine- ja pef-mittari)