Korvaukset

Yleistä korvauksista

Sairauskassa korvaa tarpeellisesta sairaanhoidosta aiheutuneita kustannuksia. 

Oikeus kassan sääntöjen 11 §:n mukaisiin korvauksiin alkaa jäsenyyden alkaessa ja päättyy jäsenyyden päättyessä. Korvausta maksetaan ainoastaan jäsenyysaika­na syntyneistä kustannuksista.

Nokian Kumiväen Sairauskassan korvaus sairaanhoitokustannuksista lasketaan kokonaiskus­tannuksesta. 

Esim . Lääkärinpalkkio 100 euroa, josta korvaus 80 % vähennettynä Kela-korvaus eli 80 euroa -13,50 euroa = 66,50 euroa. Vakuutettu maksaa bruttosummasta 20 % sekä yksityisen palveluntuottajan mahdolliset perimät muut maksut, joita sairauskassa ei korvaa.

Hammashoitoon on kulunut vuonna 2021 350 euroa, joten käyttöön vuodelle 2022 on jäänyt 250 euroa. 1.1. voi laskea sääntöjen mukaisen hammasrahan maksimisumman, vuonna 2022 600 euroa, josta vähennetään edellisen vuoden käyttö. Siitä saadaan käytössä oleva hammasraha.


Nokian Kumiväen Sairauskassalla on valtakunnalliset sopimukset Pihlajalinnan, Terveystalon ja Mehiläisen kanssa lääkärinpalkkioista sekä tutkimuksista ja hoidoista. Synlabin ja Finlan kanssa tutkimuksista ja hoidoista.


SAIRAUSKASSAN ETUUDET VUONNA 2023 (lyhennelmä säännöistä)


Laskut tulee maksaa ensin itse ja kirjoittaa laskuun MAKSETTU 

Lääkärinpalkkiot

- 80% vähennettynä Kela-korvaus


Julkinen terveydenhuolto 


• Poliklinikkamaksu

• Terveyskeskusvuosimaksu enintään kerran kalenterivuodessa tai terveyskeskus lääkärikäynti enintään kolme kertaa kalenterivuodessa

• Päivystyskäynti enintään 5 kertaa kalenterivuodessa

• Ambulanssikuljetus maksut enintään 5 kertaa kalenterivuodessa

• Laboratoriotutkimukset lääkärin määräyksestä

• Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet lääkärin määräyksestä

• Päiväkirurginen, sairauden hoidon osalta

• Sairaalan ja psykiatrisen hoidon hoitopäivämaksu enintään 60 vuorokaudelta saman sairauden

johdosta

• Tilapäinen kotisairaanhoito ja kotisairaalahoito enintään 60 vuorokaudelta saman sairauden johdosta

• Yksilöllinen fysioterapia

• Sarjahoidot

• Edellä mainitut yksityisten hoitolaitosten asiakasmaksut siinä tapauksessa, kun sairaanhoitopiiri on palvelun ostanut


 

Silmälasit, piilolinssit, näkövahvuudella olevat aurinkolasit sekä laser- ja linssileikkaus

- vähintään yhden vuoden yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle lääkärin tai optikon määräämien optisesti hiottu näkökykyä korjaavat silmälasien, piilolinssien ja aurinkolasien korvaus yhden vuoden jälkeen enintään 360 euroa, kahden vuoden jälkeen enintään 480 euroa, kolmen vuoden jälkeen enintään 600 euroa ja neljän vuoden jälkeen enintään 720 euroa.

Korvaussumma määräytyy edellisten silmälasien, piilolinssien tai aurinkolasien ostopäivän mukaisesti ja nousee seuraavaan tasoon seuraavan vuoden kyseisenä päivänä.

Korvausta voidaan suorittaa uudelleen, jos uudet silmälasit on hankittu sen jälkeen, kun edellisten silmälasien korvaamisesta on kulunut vähintään kolme vuotta.

- 1200,00 euroa kolmen vuoden kuluttua silmälaseista ja leikkauspäivästä kymmenen vuoden kuluttua uudet silmälasit tai leikkaus

 - oltava vuosi sairauskassan jäsenyyttä ennen ostoaFysioterapia, hieronta, naprapath-, kiropraktikko- ja osteopaattihoito

- 60%, enintään 600 €kalenterivuodessa

- hoidon antajan oltava Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisterissä

- oltava vuosi sairauskassan jäsenyyttä ennen käyntejä

- lähetettä ei tarvita


Lääkkeet

- 63% sairauskassa ja Kela yhteensä sairausvakuutuksen peruskorvattavista lääkkeistä

- 73% sairauskassa ja Kela yhteensä sairausvakuutuksen alemman erityiskorvauksen lääkkeistä

- sairauskassa korvaa ainoastaan Kela-korvattavista lääkkeistä

- Kela / sairauskassa ei korvaa alkuomavastuuta 50,00 euroa

Laboratoriotutkimukset

95 % lääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista enintään 500 € kerta, kun kyseessä on tutkimus- tai hoitokustannus, josta ei makseta sairausvakuutuslain mukaista korvausta, tulee olla lääkärin tutkimus- ja hoitomääräys. Yksityisen sektorin hedelmöityshoito, hivenainetutkimukset, keinomunuaishoito, sytostaattihoito, syöpätutkimukset ja sädehoito ainoastaan julkisen terveydenhuollon yksikössä tehtynä.

 

Radiologiset tutkimukset

95 % lääkärin määräämistä radiologisista tutkimuksista enintään 500 € kerta, kun kyseessä on tutkimus- tai hoitokustannus, josta ei makseta sairausvakuutuslain mukaista korvausta, tulee olla lääkärin tutkimus- ja hoitomääräys.Hammashoito

- 600,00 euroa kahden perättäisen kalenterivuoden aikana

- oltava vuosi sairauskassan jäsenyyttä ennen ensimäistä käyntiä

- röntgenkuvat ja hampaanpoistot korvataan kokonaan heti jäsenyyden alettua, nämä ei kuluta hammasrahaa


Psykoterapia

- Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa korvataan omavastuuosuudesta lääkärinpalkkion mukaan 80 % omavastuuosuudestaLyhytterapia

-Lyhytterapia, 400 € vuodessa enintään 80 € käyntikerta.


Ravitsemusterapia

-80 % lääkärin määräämästä ravitsemusterapeutin hoidon kustannuksista enintään 3 hoitokertaa kalenterivuodessa. 

Hautausavustus

-  700,00 euroa

- jos jäsenyys on kestänyt vähintään viisi vuotta

- hakuaika vuoden kuluessa siitä, kun oikeus suoritukseen on syntynytHuom.

Korvausten hakuaika on kuusi kuukautta maksupäivästä!

Esitä sairauskassan lisäetuuskortti: laskutussopimuspaikat (lasku suoraan sairauskassaan), mahdolliset alennukset ja toimistomaksujen poistamiset. Varmista sairauskassasta erikoistapausten korvattavuus ja tarvittaessa tarkemmat ohjeet!

 

Ei korvattavia kustannuksia

yksityisten lääkäriasemien ja sairaaloiden perimät toimisto-, laskutus-, e-resepti-, kantapalvelu- ja laitosmaksut

  • lääkärintodistukset ja -lausunnot, joilla haetaan muuta kuin sairausvakuutuslain mukaista etuutta
  • ajokorttitodistukset

MRI- ja röntgentutkimusten CD-tallenteet/kuvatulosteet

  • rokotteet, pistokset
  • lääkkeet, jotka eivät ole sairausvakuutuslain mukaan korvattavia
  • mittarit ja laitteet (verenpaine- ja pef-mittari)