Korvaukset

Yleistä korvauksista

Sairauskassa korvaa tarpeellisesta sairaanhoidosta aiheutuneita kustannuksia. 

Oikeus kassan sääntöjen 11 §:n mukaisiin korvauksiin alkaa jäsenyyden alkaessa ja päättyy jäsenyyden päättyessä. Korvausta maksetaan ainoastaan jäsenyysaika­na syntyneistä kustannuksista.

Nokian Kumiväen Sairauskassalla on valtakunnalliset sopimukset Pihlajalinnan, Terveystalon ja Mehiläisen kanssa lääkärinpalkkioista sekä tutkimuksista ja hoidoista. Synlabin ja Finlan kanssa tutkimuksista ja hoidoista.


Nokian Kumiväen Sairauskassan korvaus sairaanhoitokustannuksista lasketaan kokonaiskus­tannuksesta. 

Esim . Lääkärinpalkkio 100 euroa, josta korvaus 80 % vähennettynä Kela-korvaus eli 80 euroa -13,50 euroa = 66,50 euroa. Vakuutettu maksaa bruttosummasta 20 % sekä yksityisen palveluntuottajan mahdolliset perimät muut maksut, joita sairauskassa ei korvaa.

Hammashoitoon on kulunut vuonna 2022 350 euroa, joten käyttöön vuodelle 2023 on jäänyt 250 euroa. 1.1. voi laskea sääntöjen mukaisen hammasrahan maksimisumman, vuonna 2023 600 euroa, josta vähennetään edellisen vuoden käyttö. Siitä saadaan käytössä oleva hammasraha.

Kela-korvauksen saa ja suositellaan vähentämään AINA, jos mahdollista. Asioidessasi lääkäriasemilla, hammaslääkärillä tai hoitolaitoksissa, eikä sinulta voida jostain syystä vähentää ko. paikassa sairausvakuutuslain (Kela) mukaista korvausta toimi seuraavasti:

Lääkärinpalkkiot: Korvaushakemus SV127, lasku/kuitti ja selvitys lääkärin antamasta hoidosta SV120.

Hammaslääkärinpalkkiot: Lasku/kuitti, korvaushakemus SV127 ja selvitys hammaslääkärin antamasta hoidosta SV126.

Tutkimukset:  Lasku/kuitti, korvaushakemus SV127, ja tutkimus- tai hoitomääräys SV3. 

Korvaushakemus SV127 tulee olla täytettynä henkilötunnus, nimi kohdasta 1 sekä valtakirja kohta 5 allekirjoitus.