Korvaukset

SAIRAUSKASSAN ETUUDET VUONNA 2021 (lyhennelmä säännöistä)


Laskut tulee maksaa ensin itse ja kirjoittaa laskuun MAKSETTU
Lääkärinpalkkiot

- 80% vähennettynä Kela-korvausSilmälasit, piilolinssit, näkövahvuudella olevat aurinkolasit sekä laser- ja linssileikkaus

- 320,00 euroa kolmen vuoden välein silmälaseista

- 1000,00 euroa kolmen vuoden kuluttua silmälaseista ja leikkauspäivästä kymmenen vuoden kuluttua uudet silmälasit tai leikkaus

 - oltava vuosi sairauskassan jäsenyyttä ennen ostoa

Fysioterapia

- 70% vähennettynä Kela-korvaus

- enintään 15 hoitokertaa kalenterivuodessa

- oltava lääkärin lähete

- oltava vuosi sairauskassan jäsenyyttä ennen käyntejä
Hieronta, naprapath-, kiropraktikko- ja osteopaattihoito

- 50%

- yhteensä enintään 15 hoitokertaa kalenterivuodessa

- oltava lääkärin lähete ao. hoitoon

- hoidon antajan oltava Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisterissä

- oltava vuosi sairauskassan jäsenyyttä ennen käyntejä
Lääkkeet

- 63% sairauskassa ja Kela yhteensä sairausvakuutuksen peruskorvattavista lääkkeistä

- 73% sairauskassa ja Kela yhteensä sairausvakuutuksen alemman erityiskorvauksen lääkkeistä

- sairauskassa korvaa ainoastaan Kela-korvattavista lääkkeistä

- Kela / sairauskassa ei korvaa alkuomavastuuta 50,00 euroa
Sairaalan ja kotisairaalan hoitopäivämaksu, päiväkirurgia

- enintään 60 hoitopäivää kalenterivuodessa alimman maksuluokan mukaan

- päiväkirurgiasta kuluu kolme hoitopäivääErikoislääkärin poliklinikkamaksu, sairaalassa annettu sarjahoito, ostopalvelu, palveluseteli

-  kokonaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen mukaan

- kuntien ostopalvelut ja palvelusetelit korvataan poliklinikka- ja päiväkirurgiamaksujen mukaan
Laboratorio- ja röntgentutkimukset 

(nämä tulee laskutuksella suoraan Sairauskassaan laskutussopimuspaikoista, jos näyttää lisäetuuskorttia)

- Kela-korvattavat korvataan kokonaan

- oltava lääkärin lähete (magneettitutkimukseen erikoislääkärin lähete)
Hammashoito

- 525,00 euroa kahden perättäisen kalenterivuoden aikana

- oltava vuosi sairauskassan jäsenyyttä ennen ensimäistä käyntiä

- röntgenkuvat ja hampaanpoistot korvataan kokonaan heti jäsenyyden alettua, nämä ei kuluta hammasrahaa


Hautausavustus

-  505,00 euroa

- jos jäsenyys on kestänyt vähintään kymmenen vuotta

- hakuaika vuoden kuluessa siitä, kun oikeus suoritukseen on syntynytHuom.

Korvausten hakuaika on kuusi kuukautta maksupäivästä!

Esitä sairauskassan lisäetuuskortti: laskutussopimuspaikat (lasku suoraan sairauskassaan), mahdolliset alennukset ja toimistomaksujen poistamiset. Varmista sairauskassasta erikoistapausten korvattavuus ja tarvittaessa tarkemmat ohjeet!Ei korvattavia kustannuksia

yksityisten lääkäriasemien ja sairaaloiden perimät toimisto-, laskutus-, e-resepti-, kantapalvelu- ja laitosmaksut

  • lääkärintodistukset ja -lausunnot, joilla haetaan muuta kuin sairausvakuutuslain mukaista etuutta
  • ajokorttitodistukset

MRI- ja röntgentutkimusten CD-tallenteet/kuvatulosteet

  • rokotteet
  • lääkkeet, jotka eivät ole sairausvakuutuslain mukaan korvattavia
  • mittarit ja laitteet (verenpaine- ja pef-mittari)