KorvauksetKorvausten hakuaika on kuusi kuukautta maksupäivästä!

Korvausta haettaessa kassaan tulee toimittaa alkuperäiset lomakkeet.

Esitä sairauskassan lisäetuuskortti: laskutussopimuspaikat (lasku suoraan sairauskassaan), mahdolliset alennukset ja toimistomaksujen poistamiset. 

Varmista sairauskassasta erikoistapausten korvattavuus ja tarvittaessa tarkemmat ohjeet!


Kela-korvauksen saa ja suositellaan vähentämään AINA, jos mahdollista. Asioidessasi lääkäriasemilla, hammaslääkärillä tai hoitolaitoksissa, eikä sinulta voida jostain syystä vähentää ko. paikassa sairausvakuutuslain (Kela) mukaista korvausta toimi seuraavasti:

Lääkärinpalkkiot: Korvaushakemus SV127, lasku/kuitti ja selvitys lääkärin antamasta hoidosta SV120.

Hammaslääkärinpalkkiot: Lasku/kuitti, korvaushakemus SV127 ja selvitys hammaslääkärin antamasta hoidosta SV126.

Tutkimukset:  Lasku/kuitti, korvaushakemus SV127, ja tutkimus- tai hoitomääräys SV3. Kelan lomakkeet ainoastaan 2022 vuonna annetusta hoidosta.

Fysikaalinen hoito: Lasku/kuitti, korvaushakemus SV127, selvitys annetusta hoidosta SV3FS ja tutkimus- ja hoitomääräys fysioterapiaan SV3FM. Kelan lomakkeet ainoastaan 2022 vuonna annetusta hoidosta.


Korvaushakemus SV127 tulee olla täytettynä henkilötunnus, nimi kohdasta 1 sekä valtakirja kohta 5 allekirjoitus.