Vakuutusmaksut

Sairauskassan vakuutusmaksua peritään vuonna 2024 seuraavasti:

Ennakkoperintälain alaisesta palkasta 1,6 %

Eläkettä saavilta 30,76€ tai 1,6 % eläkkeestä (jos yli 1923,16€)

Ulkojäsenen kiinteä vakuutusmaksu on 38,33€ / kk


Palkattoman poissaolon aikana seuraavissa tapauksissa; 

o   Hoitovapaa

o   Raskausrahakausi

o   Kuntoutustuki

o   Lomautus

o   Opintovapaa

o   Sairauspäiväraha

o   Vanhempainvapaa

o   Virkavapaa

o   Vuorotteluvapaa 

Vakuutettu on oikeutettu etuihin maksamalla vakuutusmaksun itse kuukausittain sairauskassalle. Hallitus määrittelee vuosittain vakuutusmaksut. 

Vakuutusmaksu on suoritettava itse kuukausittain sairauskassan tilille. Lisätietoja saat sairauskassalta.

Lomautetuilta jäsenmaksu on 1,20 €/päivä (max. 24,00 €/kk). Sairauskassa laskuttaa e-laskuina lomautetuilta vakuutetuilta, osakkaiden toimittamien listojen mukaisesti.