Lääkärinpalkkiot

Korvaus on 80 % lääkärinpalkkiosta. Vakuutettu maksaa käynnistä siis 20% bruttohinnasta.

80 %:sta vähennetään Kela-korvaus.


Korvaushakemuksen liitteet jos Kela-korvausta ei ole myönnetty:

  • korvaushakemus SV 127
  • selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista SV 120
  • maksutosite