Hallitus

Nokian Kumiväen Sairauskassan hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa. Seuraava kokous on 1.12.2021. Sairauskassa pidättää oikeuden kokousten päivämäärien muutoksiin.

Kassan hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä, joista kullakin tulee olla henkilökohtainen varajäsen. Osakas valitsee yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen.

Hallituksen valitsee kassankokous. Hallitukseen ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja hallituksesta eroaa joka vuosi kolme varsinaista jäsentä varajäsenineen.

NOKIAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSAN HALLITUKSEN JÄSENET VUONNA 2021

Varsinaiset jäsenetHenkilökohtaiset varajäsenet
Koivisto Hannu pj.Viitanen Jari
Honkaniemi Jari vpj.Törmänen Sami  
Sorvali Petri Mäkinen Tapio
Lehti Jari   Haapala Pekka
Olkinuora Hannu Honkala Heikki

Heinonen Olli 

osakkaan edustaja

Patjas Piia

osakkaan edustaja