Hallitus

Nokian Kumiväen Sairauskassan hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa. Seuraava kokous on 1.11.2023. Sairauskassa pidättää oikeuden kokousten päivämäärien muutoksiin.

Kassan hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä, joista kullakin tulee olla henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen valitsee kassankokous. Osakas valitsee yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja hallituksesta eroaa joka vuosi kolme varsinaista jäsentä varajäsenineen.

NOKIAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSAN HALLITUKSEN JÄSENET VUONNA 2023
 

Varsinaiset jäsenetHenkilökohtaiset varajäsenet
Kvick Teresa pjLehti Jari
Lehmusvirta Mika vpj Mäkinen Tapio
Aho HeikkiTonttila Raimo
Honkaniemi Jari Törmänen Sami
Olkinuora Hannu Honkala Heikki

Heinonen Olli 

osakkaiden edustaja

(tällä hetkellä ei ole varaa)