Hallitus

Nokian Kumiväen Sairauskassan hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa. Seuraava kokous on 10.8.2022. Sairauskassa pidättää oikeuden kokousten päivämäärien muutoksiin.

Kassan hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä, joista kullakin tulee olla henkilökohtainen varajäsen. Osakas valitsee yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen.

Hallituksen valitsee kassankokous. Hallitukseen ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja hallituksesta eroaa joka vuosi kolme varsinaista jäsentä varajäsenineen.

NOKIAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSAN HALLITUKSEN JÄSENET VUONNA 2022

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Varsinaiset jäsenetHenkilökohtaiset varajäsenet
Honkaniemi Jari pj.Törmänen Sami 
Koivisto Hannu vpj. Viitanen Jari
Lehmusvirta MikaMäkinen Tapio
Kvick Teresa  Lehti Jari
Olkinuora Hannu Honkala Heikki

Heinonen Olli 

osakkaiden edustaja

Soikkeli Minna

osakkaiden edustaja