Hallitus

Nokian Kumiväen Sairauskassan hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa. Seuraava kokous on 24.5.2024. Sairauskassa pidättää oikeuden kokousten päivämäärien muutoksiin.

Kassan hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä, joista kullakin tulee olla henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen valitsee kassankokous. Osakkaat valitsevat yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja hallituksesta eroaa joka vuosi kolme varsinaista jäsentä varajäsenineen.

NOKIAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSAN HALLITUKSEN JÄSENET VUONNA 2024
 

Varsinaiset jäsenetHenkilökohtaiset varajäsenet
Honkaniemi Jari pjTörmänen Sami
Niemelä Ari vpjVirolainen Ville
Ali-Pihnala AnttiPaldanius Vesa
Aho HeikkiTonttila Raimo
Olkinuora Hannu Honkala Heikki

Heinonen Olli 

osakkaiden edustaja

Jussila Katja

osakkaiden varajäsen