Lääkkeet

Sairauskassa korvaa lääkärin määräämät Kela-korvauksen piiriin kuuluvat viitehinnan mukaiset peruskorvattavat ja alempi erityiskorvattavat lääkkeet. Jos vakuutettu ottaa viitehintaa kalliimman lääkkeen, maksaa hän itse viitehinnan ylittävän osan apteekissa. 

Peruskorvattavistä lääkkäistä sairauskassa ja Kela korvaa yhteensä 63 %.

Alemman erityiskorvauksen lääkkeistä sairauskassa ja Kela korvaa yhteensä 73 %.


Sairauskassa ei korvaa vakuutetuilleen sairausvakuutuslain mukaista lääkkeiden alkuomavastuuta, 50 € / vuosi.


Kassa suosittaa käyttämään sopimusapteekkeja (lista tulossa). Jos kuitenkin teet lääkeostoksia muista apteekeista, niin tee korvaushakemus itse kassaan. Tätä varten tarvitset apteekista Laskelma lääkeostoista -lomakkeen, pelkän kassakuitin perusteella korvausta ei voida maksaa.