Psykoterapia

Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa korvataan omavastuuosuudesta 80 % omavastuuosuudesta käyntikerralta. Toimita sairauskassaan Kelan kuntoutuspäätös psykoterapiasta.

Korvauksen saamiseksi lähetä sairauskassaan maksukuitti, jossa on nimesi, ostettu palvelu, käyntipäivämäärä, summat ja psykoterapeutin nimi. Jos maksukuitissa näitä tietoja ei ole, niin pyydä lisäselvitys tai käyntitodistus lisäksi.