Hammashoito

Korvaus on 600,00 euroa kahden kalenterivuoden aikana. Korvausta maksetaan ensimmäisen kerran kun vakuutettu on kuulunut kassaan yhden vuoden.


Röntgenkuvat ja hampaanpoistot korvataan kokonaan heti vakuutussuhteen alettua, nämä ei kuluta myöskään hammasrahaa.
Esimerkkinä

Vakuutettu on käynyt hammaslääkärillä 2.3.2022 ja kuluja on syntynyt 230€ edestä. Korvauksen jälkeen hänelle jää hammasrahaa käytettäväksi 370€ kuluvan ja tulevan vuoden aikana.
Kuluvan vuoden hammasraha on 600€ vähennettynä edellisen vuoden käyttö. Summat saa varmistettua sairauskassasta. Käytettävissä oleva hammasraha näkyy myös eAsiointi Iriksessä.

Hammashoidossa kassan lisäetuutta maksetaan hammaslääkärin, erikoishammaslääkärin, hammasteknikon, erikoishammasteknikon ja suuhygienistin suorittamasta hoitotyöstä peritystä palkkiosta tai maksusta.
Hoitotyönä pidetään myös hampaiden tutkimusta, oikomishoitoa, proteettisia toimenpiteitä ja hammasteknistä työtä.

Myös terveyskeskuksessa annettu hammashoito on korvattavaa, tämä kerryttää myös maksukattoa.

Korvausta ei makseta esteettisestä hoidosta.


Hammashoito ei sisälly sairauskassan suorakorvaussopimuksiin, minkä vuoksi hammashoitoon liittyvät kustannukset tulee maksaa kokonaan hammaslääkärille / palveluntuottajalle ja kustannuksista saa vähentää Kela-korvauksen.


Korvaushakemuksen liitteet jos Kela-korvausta ei ole myönnetty:

  • korvaushakemus SV 127
  • SV 126 Selvitys hammaslääkärin/erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista
  • maksutosite