Julkinen terveydenhuolto

Julkisenpuolen maksut korvataan sääntöjen mukaan ilman omavastuuta.

• Poliklinikkamaksu

• Terveyskeskusvuosimaksu enintään kerran kalenterivuodessa tai terveyskeskus lääkärikäynti enintään kolme kertaa kalenterivuodessa

• Päivystyskäynti enintään 5 kertaa kalenterivuodessa

• Ambulanssikuljetus maksut enintään 5 kertaa kalenterivuodessa

• Laboratoriotutkimukset lääkärin määräyksestä

• Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet lääkärin määräyksestä

• Päiväkirurginen, sairauden hoidon osalta

• Sairaalan ja psykiatrisen hoidon hoitopäivämaksu enintään 60 vuorokaudelta saman sairauden

johdosta

• Tilapäinen kotisairaanhoito ja kotisairaalahoito enintään 60 vuorokaudelta saman sairauden johdosta

• Yksilöllinen fysioterapia

• Sarjahoidot

• Edellä mainitut yksityisten hoitolaitosten asiakasmaksut siinä tapauksessa, kun sairaanhoitopiiri on palvelun ostanut


Toimita sairauskassaan saamasi lasku maksettu merkinällä tai kuitin kanssa.

Vakuutetun tulee huolehtia itse maksukaton seurannasta, kuten STM (https://stm.fi/terveydenhuollon-maksukatto) sitä edellyttää.  

Sairauskassa ei korvaa kuljetuksia.