Hautausavustus

Vakuutetun kuoltua suoritetaan hautausavustuksena 700 euroa. Hautausavustus maksetaan vakuutetun tai vakuutetun omaisen tilille.

Saadakseen hautausavustusta vakuutussuhteen tulee olla kestänyt vähintään viisi vuotta. Hakuaika on vuoden kuluessa siitä, kun oikeus suoritukseen on syntynyt.