Vuoden 2021 viimeinen korvausten maksupäivä on 31.12.

22.12.2021

Sairauskassan viimeinen korvausten maksupäivä on viikolla 52 perjantai 31.12. 

Tämä poikkeaa normaalista maksupäivästä.