KUTSU Nokian Kumiväen sairaukassa varsinainen kassankokous 29.4.2024

18.4.2024

KOKOUSKUTSU


Nokian Kumiväen Sairauskassan varsinainen kassankokous pidetään maanantaina 29.4.2024 klo 16.00 alkaen. Kokouspaikkana Nokian Kirjasto- ja Kulttuuritalo Virran Pajatila.


Kokouksessa käsitellään sairauskassan sääntöjen 33 §:ssä mainitut huhtikuun varsinaiselle kassankokoukselle kuuluvat asiat sekä hallituksen esittämät sääntömuutosesitykset:

  8§ Itse maksavan vakuutetun summien vahvistaminen edellisen vuoden viimeisessä hallituksen    kokouksessa -> summia voidaan tarkastella tarpeen mukaan.

Hallitus voi vapauttaa vakuutetun vakuutusmaksun suorittamisvelvollisuudesta palkattoman poissaolon ajalta. -> Hallitus voi vapauttaa vakuutetun vakuutusmaksun suorittamisvelvollisuudesta hallituksen määrittelemien palkattomien poissaolojen ajalta, jotka vahvistetaan vuosittain ja julkaistaan internetsivuilla.

11§ Etuuksiin pieniä sanalisäyksiä sekä lisäys kohtaan 3.hammashoito 3.2. Lumoral-laite ja tabletit. 

38§ Hallituksen jäsen voi olla vain kassan vakuutettu tai osakkaiden valitsema edustaja sekä Hallituksen kokoonpanossa pyritään sukupuolijakaumaan 40–60 %.


sekä hallituksen saamat sääntömuutosesitykset:

29 § Asiamiehen oikeus edustaa enintään yhtä vakuutettua - > edustaa 50 vakuutettua

38 § Kassan hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä, joista jokaisella on oltava henkilökohtainen varajäsen. -> Hallituksen kokoonpanon kiintiöittäminen työsuhteessa oleviin (2kpl) sekä eläkeläis- ja muu vakuutettuihin (2kpl) sekä yksi äänestettävä paikka kaikista vakuutetuista sekä yksi osakkaiden jäsen. Jokaiselle omat henkilökohtaiset varajäsenet.              


Sääntömuutoksia ja tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä viikon ajan ennen kokousta sairauskassan ovea vastapäätä olevan postilaatikon viereisessä telineessä.


Kahvitarjoilu.


HALLITUS