Näin vaikutat

Olet jäsenemme - sinulla on valtaa ja vastuuta

Voit tehdä ehdotuksia sääntömuutoksiksi, olla mukana päättämässä säännöistä ja
vaikuttaa siihen ketkä ovat hallituksessamme.
Kassankokouksessa sinulla on yksi ääni – kuten jokaisella jäsenellämme.
Osallistumalla voit vaikuttaa sairauskassamme etuisuuksiin ja tulevaisuuteen.

Kassankokous

Kassankokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Jäsenten lisäksi äänivaltaa on myös työnantajien edustajilla. Pidämme kokouksia vähintään kaksi kalenterivuodessa, tarvittaessa useammin.
Kassankokouksessa olet päättämässä mm.

  • säännöistä
  • hallituksen jäsenistä
  • tilinpäätöksen hyväksymisestä

Sinulle näkyvimpiä kassankokouksen asioita ovat sääntöjen kautta tehtävät muutokset myönnettäviin etuuksiin ja jäsenmaksujen määrään sekä kokouksessa tehtävät luottamushenkilöiden valinnat.

Hallitus

Kassamme hallitukseen kuuluu kuusi henkilöä, joista viisi on jäsenten valitsemia ja yksi osakkaan valitsema. Jokaisella hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Hallituksen tehtäviin kuuluvat kassan hallinnosta huolehtiminen, toiminnan järjestäminen ja
kassan edustaminen. Käytännössä hallitus esimerkiksi valmistelee kassankokoukseen sääntömuutoksia, päättää kassan varojen sijoittamisesta ja harkinnanvaraisten etuuksien myöntämisestä sekä palkkaa kassan henkilöstön. Hallituksemme kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Kassankokouksessa voit vaikuttaa hallituksen kokoonpanoon.

Näin ehdotat sääntömuutosta

Tee kirjallinen esitys muutoksesta vakuutuskassan hallitukselle

  • kerro esityksessä selkeästi mitä haluat muutettavaksi ja miten
  • toimita esityksesi vakuutuskassaan tai hallituksen jäsenelle.

Esityksesi käsitellään ensin vakuutuskassan hallituksessa ja sen jälkeen seuraavassa kassankokouksessa.
Sinulle lähetetään tieto milloin esityksesi on kassankokouksen käsiteltävänä.

Näin osallistut kassankokoukseen

Kokouskutsun löydät kassan nettisivuilta.
Kokouskutsussa kerrotaan

  • missä ja milloin kokous on
  • mitä asioita kokouksessa käsitellään
  • miten osallistut kokoukseen

Voit osallistua kokoukseen itse tai antaa valtakirjan asiamiehelle. 
Tule paikalle kokoukseen, ota mukaan lisäetuuskorttisi ja henkilöllisyystodistus.