Jäsenmaksut

Sairauskassan jäsenmaksua peritään vuonna 2022 seuraavasti:

Ennakkoperintälain alaisesta palkasta 1,6 %

Eläkettä saavilta 27,26€ tai 1,6 % eläkkeestä (jos yli 1704,06€)

Ulkojäsenen kiinteä jäsenmaksu on 33,96€ / kk

Vanhempain-, vuorottelu-, opintovapaan tai muun palkattoman (tarkista Sairauskassasta) olevan jäsenen on oikeutettu etuihin vuoden ajan maksamalla hallituksen määräämää jäsenmaksua tämän ajan. Ei kuitenkaan hoitovapaan ajalta.

Jäsenmaksu on suoritettava itse kuukausittain Sairauskassan tilille. Lisätietoja saat Sairauskassalta.

Lomautetuilta jäsenmaksu on 1,20 €/päivä (24,00 €/kk). Sairauskassa toimittaa tilisiirtolomakkeet lomautetuille jäsenille listojen mukaisesti, jäsen suorittaa jäsenmaksun itse kuukausittain Sairauskassan tilille.