Jäsenyys

Jäsenyys on työsuhteen ehto työntekijälle ja jäsenyys alkaa heti työsuhteen alkaessa, mikäli työsuhde on kestoltaan yli 4 kk:n mittainen, työsuhde voi olla siis vakituinen tai määräaikainen.

Sairauskassasta kutsutaan uudet työntekijät käymään, josta työntekijä saa infon ja lisäetuuskortin ym.

Osakkaan palveluksesta suoraan eläkkeelle siirtyneellä jäsenellä, joka on ollut sairauskassan maksavana jäsenenä vähintään 20 vuotta, on edelleen oikeus pysyä kassan jäsenenä kassan lisäetuuksien osalta. Osakkaan irtisanomisen jälkeen myös 20 vuotta sairauskassan maksavana jäsenenä on oikeus jäädä ulkojäseneksi . Näistä tulee tehdä hakemus hallituksen kokoukseen.